Proefschrift Antonette Smelt

Treatment of migraine – from clinical trial to general practice

Veel migrainepatiënten hebben onnodig klachten omdat zij hun medicijnen niet correct gebruiken of onbekend zijn met de mogelijkheid van profylactische behandeling. Meer dan 25% van de migrainepatiënten heeft twee of meer aanvallen per maand en komt dus volgens de NHG-standaard ‘Hoofdpijn’ in aanmerking voor preventieve behandeling.

Toch wordt slechts 8%-12% van de migrainepatiënten behandeld met preventieve medicijnen. Meer dan de helft van de migrainepatiënten in de Nederlandse huisartspraktijk die in aanmerking komen voor preventieve behandeling, heeft deze optie nog nooit besproken met hun huisarts. Een tweede probleem is het overgebruik van triptanen. In Nederland gebruikt 3% van de triptaangebruikers 12 of meer doses per maand. Deze patiënten hebben waarschijnlijk medicatie-afhankelijke hoofdpijn doordat zij teveel medicijnen gebruiken. Deze patiënten worden inadequaat behandeld, maar veroorzaken wel bijna de helft van de kosten van triptaangebruik in Nederland. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe de behandeling van migraine in de eerstelijn verbeterd kan worden.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de resultaten van een randomized trial waarin is getoetst of een proactieve benadering van de migrainepatiënt inderdaad leidt tot minder hoofdpijnklachten en kosten. In de daarop volgende hoofdstukken wordt de behandeling van migraine in de eerstelijn vanuit enkele andere invalshoeken en met andere onderzoeksmethoden bestudeerd. Tenslotte zijn in het proefschrift zijn twee methodologische artikelen opgenomen: één over de minimal important change van de Headache Impact Test (HIT-6) en één over het gebruik van een ‘gebruikelijke zorg’ controlegroep in pragmatisch onderzoek, een onderzoeksdesign dat veel wordt gebruikt in onderzoek in de eerstelijn.

 

Contact opnemen

Heeft u suggesties, neem dan contact op via het contactformulier.