Doel van de NHV

De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging heeft ten doel:

  • het promoten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de oorzaken, mechanismen, diagnoses, behandelingen en andere aspecten van hoofdpijn,
  • het verschaffen van een forum voor de uitwisseling van ideeën die in verband staan met het probleem van hoofdpijn,
  • het opleiden van medici en andere deskundigen op het gebied van gezondheid, alsmede het brede publiek in de behandelingstechnieken en diagnoses van hoofdpijn,
  • het bevorderen van de uitvoering van behandelingstechnieken van hoofdpijn op een wetenschappelijke en ethische wijze,
  • het promoten, organiseren en leiden van bijeenkomsten, seminars, symposia, conferenties, lezingen, discussies en studiecursussen op het gebied van hoofdpijn en daaraan gerelateerde disciplines,
  • het verrichten van alle andere handelingen en daden, die tot de hierboven genoemde doelen behoren, daarmede verband houden, danwel daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Maar ook het verrichten van alle andere handelingen en daden die bevorderlijk zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van de vereniging en haar leden.

 

Met welke organisaties werkt de NHV samen?

De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV) functioneert binnen een groot (internationaal) netwerk. Dit netwerk bestaat uit diverse partijen die zich bezighouden met het onderwerp hoofdpijn. Internationaal gezien maakt de NHV bijvoorbeeld onderdeel uit van de International Headache Society (IHS). Dit is de wereldwijde hoofdpijnorganisatie, waarmee het NHV-bestuur veel formele en informele contacten onderhoudt.

Veel neurologen met speciale interesse in hoofdpijn, hebben zich verenigd in de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC). Deze organisatie houdt zich bezig met het bevorderen van de kwaliteit van zorg in de aangesloten hoofdpijncentra. Vrijwel al deze neurologen zijn ook lid van de NHV.

De European Headache Federation (EHF) is een federale organisatie, de leden bestaan uit de nationale hoofdpijn verenigingen. De EHF heeft als missie ‘het leven van de Europeaan met hoofdpijn te helpen verlichten’. Haar activiteiten bestaan uit onderwijs en nascholingen, ontwikkelen van Europese richtlijnen, website met eLearning en een 2-jaarlijkse congres in samenwerking met de Migraine Trust. The Journal of Headache and Pain is het officiële EHF tijdschrift.

Op eigen bodem is de NHV een adviesorgaan voor de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Wanneer de NVN vragen krijgt (bijvoorbeeld of je tijdens een migraineaanval mag autorijden), worden deze voor advies doorgestuurd naar de NHV.

De NHV werkt samen met diverse wetenschappelijke groepen verbonden aan Nederlandse universiteiten, die onderzoek doen op het gebied van hoofdpijn. De NHV verstrekt soms aan studenten of promovendi een aanvullende beurs om onderzoek te kunnen uitvoeren. De NHV draagt bovendien financieel bij aan de drukkosten van proefschriften op hoofdpijngebied.

Vereniging voor hoofdpijnpatiënten

Hoofdpijnpatiënten verenigen zich in de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.
De NHV hecht grote waarde aan een sterke patiëntenvereniging. Meer leden betekent namelijk een betere belangenbehartiging van hoofdpijnpatiënten. Om uitbreiding van het aantal leden te stimuleren, heeft de NHV de vereniging in 2011 een bedrag van € 10.000 ter beschikking gesteld. Dit bedrag is ingezet voor proeflidmaatschappen.