Voorgeschiedenis en oprichting

De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging in de huidige vorm is ontstaan in het jaar 2000, door een fusie tussen Nederlandse Migraine Stichting en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging. De Amsterdamse huisarts dr. Margaret Danby richtte in de jaren tachtig de Nederlandse Migraine Stichting op. Onder andere door een goede-doelen actie van de Telegraaf kon deze stichting volledig op eigen kracht draaien. Hierdoor hoefde men geen aanspraak te maken op overheidsgelden. Iedere donateur ontving van de penningmeester schriftelijk een bedankbriefje!

Naast deze Migraine Stichting werd in 1997 de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging opgericht door prof. dr. Michel Ferrari. De oprichting vond plaats tijdens het wereldcongres van de International Headache Society (IHS) in Amsterdam. De NHV was ten tijde van de fusie een actieve, maar armlastige vereniging. De fusie tussen beide partijen resulteerde in 2000 in de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging, zoals wij deze nu kennen.

Bestuur en leden

Het bestuur van de NHV wordt voorgezeten door oprichter prof. dr. Michel Ferrari en telt nog 6 andere leden. De vereniging kent gewone leden, junior leden, buitengewone leden en ereleden. Sinds de oprichting groeit de vereniging nog ieder jaar, met als resultaat 134 leden in 2012. De leden bestaan uit: neurologen en andere artsen die zich bezig houden met hoofdpijn, maar ook paramedici, psychologen, farmacologen en sinds kort ook hoofdpijnverpleegkundigen.

Bestuur NHV

Bestuur

Prof. Dr. M.D.Ferrari, voorzitter
Porf. Dr .M.J. Sorbi, vice-voorzitter
Dr. W. M. Mulleners, lid
Dr. J.A. Carpay, secretaris / penningmeester
E.G.M. Couturier, lid, ook namens de vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra
Dr. G.M Terwindt, voorzitter wetenschappelijke advies raad
Dr. A. Maassen van den Brink, lid

Ereleden

Prof Dr. J Troost en M.A.M. Bomhof

Secretariaat
Dr. J.A. Carpay
Ziekenhuis Tergooi
Postbus 10016
1201 DA Hilversum
jcarpay@tergooi.nl

IBAN NL73FVLB0226280497 t.n.v. Nederlandse Hoofdpijn Vereniging te Huizen

Jaarvergadering

Jaarlijks (in november) vindt de wetenschappelijke vergadering van de NHV plaats. Ieder jaar weer kunnen de leden rekenen op een programma met interessante onderwerpen. Van gliacellen tot inspanningshoofdpijn, en van hoogtehoofdpijn tot hoofdpijnverschillen per sekse. Daarnaast staat er altijd een voordracht van een gerenommeerd ‘hoofdpijnkanon’ op de agenda. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden natuurlijk ook de kans om elkaar te ontmoeten.