Antimigraine medicatie en risico op COVID-19

Dr. Antoinette Maassen van den Brink, farmacoloog, Erasmus MC

Recent is er, zeker in de sociale media, beroering ontstaan over het vermeende risico van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen in relatie tot het risico op COVID-19 (de ziekte veroorzaakt door corona virus besmetting).  Van deze middelen, waaronder sommige bloeddrukverlagers en ibuprofen, wordt gesuggereerd dat deze het risico op COVID-19 zouden kunnen vergroten, of het ziektebeloop zouden kunnen verergeren bij een bestaande besmetting.  Omdat de bloeddrukverlager candesartan en de pijnstiller ibuprofen ook bij de behandeling van hoofdpijn worden gebruikt, leeft onder sommige hoofdpijnpatiënten momenteel de vraag of het wel verantwoord is deze middelen te blijven gebruiken.

Het in de medische literatuur gesuggereerde mogelijk negatieve effect van bovengenoemde geneesmiddelen is gebaseerd op slechts enkele kleine, in proefdieren uitgevoerde studies, waarbij hoge doseringen werden gebruikt en de effecten zeer divers waren. Er is dus momenteel geen wetenschappelijke onderbouwing voor een dergelijk negatief effect. Daarom is er geen reden om, vanwege zorgen om COVID-19, uw gebruik van candesartan en/of ibuprofen te staken.  Bij verdere vragen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw behandelaar.