Moet ik mij zorgen maken over het slikken of voorschrijven van Candesartan??

Op advies van onder meer de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd roepen geneesmiddelenfabrikanten een aantal medicijnen met de werkzame stof valsartan terug. Dit middel wordt onder andere voorgeschreven om bloeddruk te verlagen. In de middelen uit een bepaalde fabriek in China is een stof (nitrosaminen) aangetroffen die waarschijnlijk een klein extra risico geeft op kanker. Deze stof is een bijproduct van de methode die de fabriek in China hanteert om de stof valsartan te maken.

In de media is recent uitgebreid aandacht besteed aan de verontreiniging van valsartan uit China en zijn er zorgen  geuit over een mogelijke verontreiniging van andere medicijnen uit dezelfde geneesmiddelengroep (de zogenaamde ‘sartanen’). Daartoe behoort ook candesartan, een middel dat in Nederland naast de behandeling van hoge bloeddruk ook vaak tegen migraine voorgeschreven wordt.

De Nederlandse Hoofdpijnvereniging realiseert zich dat patiënten met migraine en hun voorschrijvers geschrokken zijn van deze berichten en behoefte hebben aan meer en betrouwbare informatie om een zorgvuldige afweging te maken of het gebruik van candesartan nog wel veilig is. Om gebruikers en voorschrijvers bij deze afweging te ondersteunen heeft de NHV advies gevraagd bij een aantal ziekenhuisapothekers en de KNMP of het gebruik van candesartan in het algemeen en producten uit Aziatische landen in het bijzonder ontraden moet worden.

Vrijwel alle geneesmiddelen waarvan het patent verlopen is komen tegenwoordig uit landen als China en India, dat beperkt zich niet tot de groep van de ‘sartanen’. Dit betekent echter niet dat alle geneesmiddelen die in China of India gemaakt zijn daarmee automatisch verdacht zijn, en dat geldt evenzo voor de andere ‘sartanen’. Of de andere ‘sartanen’ net als valsartan als een veiligheidsrisico beschouwd moeten worden hangt af van het syntheseproces dat bij de productie gehanteerd is: wanneer de synthese van een bepaald ‘sartan’ wezenlijk afwijkt van die van valsartan uit de betreffende Chinese fabriek dan is er op voorhand geen aanleiding om het gebruik te ontraden.

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat candesartan bevattende preparaten ook verontreinigd kunnen zijn met nitrosaminen. Het betreft immers een andere werkzame stof met een andere synthese route. Echter, zolang het EMA-onderzoek naar het productieproces van alle fabrikanten van candesartan nog niet is afgerond kunnen deze of andere verontreinigingen niet voor 100% uitgesloten worden. Dit geldt zowel voor Aziatische als Europese producten. Maar aanwijzingen  dat patiënten die candesartan gebruiken vergelijkbare risico’s lopen als valsartan-gebruikers zijn er op dit moment niet. Er is dan ook op dit moment geen aanleiding om het gebruik van candesartan te ontraden.

Op dit moment is er geen aanleiding om het gebruik van candesartan te ontraden.