CHARM-studie

De meeste migraine patiënten hebben één of twee hoofdpijnaanvallen per maand. Sommige patiënten hebben echter veel vaker migraineaanvallen. Wanneer sprake is van hoofdpijn op tenminste 15 dagen per maand, waarvan tenminste 8 dagen migraine gedurende drie maanden, dan spreken we van chronische migraine. Het is niet duidelijk waarom en hoe dit ontstaat, maar het steeds vaker gebruiken van pijnstillers of andere acute hoofdpijnmiddelen (zoals triptanen) speelt een rol. Dit komt waarschijnlijk omdat de hersenen zich geleidelijk aanpassen aan deze acute (hoofd)pijnmiddelen. De eerste stap in de behandeling van chronische migraine is dan ook het staken van deze medicijnen.

Studies uit de Verenigde Staten hebben een mogelijk positief effect aangetoond van het behandelen van patiënten met chronische migraine met Botuline Toxine A (botox). Mogelijk kan deze behandeling een toegevoegde waarde hebben in de huidige behandeling van chronische migraine met medicatieabusus.

Het doel van het onderzoek is:

1)     vergelijken van het effect van afkicken met of zonder toedienen van Botuline-toxine (BOTOX®) injecties

2)     kijken naar het korte en lange termijn effect van afkicken op de hersenen, door middel van MRI scans van de hersenen

Voortgang / planning studie

Voorbereiding 100%
Studieperiode (180 deelnemers geincludeerd) 100%
Analyse-fase (Sept 2015) 10%
Presentatie (Jan 2015) 0%

Inschrijving voor deze studie is beëindigd. Resultaten worden via deze website en onze eigen website www.hoofdpijnonderzoek.nl bekendgemaakt.

Controledeelnemers

Voor wetenschappelijk onderzoek is het altijd van belang om bevindingen in het juiste perspectief te zien. Daarom is voor de meeste onderzoeken ook een groep controledeelnemers nodig. Voor deze studie zijn wij nog op zoek naar:

  • Gezonde deelnemers
    Eisen: leeftijd tussen de 18 en 65 jaar, geen hoofdpijn of migraine, geen andere aandoeningen.
  • Patienten met episodische migraine
    Eisen: leeftijd tussen de 18 en 65 jaar. Bekend met migraine met minder dan 2 aanvallen per maand en gebruik van hoofdpijnmedicijnen op 6 of dagen per maand.